sieć w kuturze

Bezpieczne Zachowania w Sieci

22 lipca 2021 r. Centrum Kultury zakończyło warsztaty ,,Bezpieczne zachowania w sieci,,. Odbywały się one w ramach projektu ,,Sieć na kulturę,, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa ( działanie 3.2 ,,Innowacje rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej,,). Projekt realizuje Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju .Głównym celem projektu Sieć na kulturę …

Bezpieczne Zachowania w Sieci Read More »

Sieć na kulturę

Centrum Kultury zostało zakwalifikowane do realizacji projektu ,,Sieć na Kulturę w podregionie Włocławskim” przez Fundacje Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.W ramach projektu szkolimy się na obszarach bezpieczne zachowanie w sieci. Już niedługo podzielimy się zdobytą wiedzą podczas zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży.

Skip to content