Bezpieczne Zachowania w Sieci

22 lipca 2021 r. Centrum Kultury zakończyło warsztaty ,,Bezpieczne zachowania w sieci,,. Odbywały się one w ramach projektu ,,Sieć na kulturę,, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa ( działanie 3.2 ,,Innowacje rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej,,). Projekt realizuje Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju .
Głównym celem projektu Sieć na kulturę jest:

  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowej pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury ( GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenia atrakcyjnych zajęć,
  • Wyposażenie placówki GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

W zajęciach online uczestniczyła młodzież w wieku 10-14 lat ze Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Kłóbce.
Cykl obejmował 31 godzin lekcyjnych warsztatów online, na których wzbogacaliśmy się o nową wiedzę na temat bezpiecznego zachowania w sieci.
Dziękujemy uczestnikom i rodzicom za zaangażowanie, chęć i miłe spędzony czas na nauce przez zabawę.
Na zakończenie wszyscy pojechaliśmy na Termy do Uniejowa ???

Skip to content