REAKTYWACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA W MIEJSCOWOŚCI KAMIENNA

Od listopada ruszył projekt ,,Reaktywacja społeczno – kulturalna w miejscowości Kamienna”, który jest jednym z elementem z zakresu działań w ramach Programu rewitalizacji w miejscowości Kamienna. Do tej pory odbyły się konsultacje z psychologiem, zajęcia integracyjne oraz taneczno-ruchowe. W ramach projektu odbędą się konsultacje z dietetykiem, warsztaty z rękodzieła ludowego, kulinarne, komputerowe. Przewidziane są także wyjazdy do kina ,teatru, opery i na basen. Celem projektu jest wzrost aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany do 31.03.2022 r. , w którym udział bierze 18 uczestników.

Skip to content