Informacja dotycząca wpłat na wyjazd dzieci do Przysieka k. Torunia w dniach 25-26.07.2023 r.

W związku z wyjazdem dzieci na warsztaty ekologiczne do Przysieka k. Torunia w dniach 25-26.07.2023 r. prosimy o dokonywanie wpłat kwoty 50,00 zł najpóźniej do dnia 21.07.2023 r. przelewem na rachunek bankowy nr 33 9557 1029 0400 2772 2000 0001 Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim lub gotówkowo przy użyciu załączonego druku wpłaty w BS KOWAL O/Lubień Kujawski – wpłata bez prowizji bankowej, innym banku lub poczcie. W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka biorącego udział w wyjeździe.

UWAGA !!! W przypadku wpłaty gotówkowej na druku wydrukowanym w 2 egzemplarzach należy uzupełnić Dane zleceniodawcy Imię i nazwisko wpłacającego oraz adres zamieszkania oraz w tytule wpisać imię i nazwisko dziecka, które zostało zapisane na wyjazd. (poniżej załączamy druk wpłaty do wydruku)

Skip to content