LEGO – to jest to co Dzieci lubią bardzo! Dziękujemy sponsorowi za wrażliwość i możliwość wspólnych zajęć.