Podsumowanie dwóch projektów

Tanecznym krokiem Poloneza w dniu 04.06.2021 r. przywitała gości grupa seniorów , która przez ostatnie miesiące pracowała pod okiem instruktorów , będącym podsumowaniem dwóch wspaniałych projektów realizowanych przez Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie ,,Projekt Kultura”.Wydarzenie było tym bardziej wyjątkowe,że jest pierwszym wydarzeniem, które mogło się odbyć dla naszej wspaniałej publiczności.Seniorzy, którzy tak uroczyście rozpoczęli występ, przez kilka ostatnich miesięcy brali udział w projekcie ,, Kultura i nauka dla lokalnej społeczności” realizowanego przez Gminę Lubień Kujawski. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020.W ramach projektu odbyło się wiele spotkań, zajęć, warsztatów i wyjazdów dla seniorów z terenu gminy Lubień Kujawski. Projekt pozwolił na stworzenie wieloprofilowych działań mających na celu integracje międzypokoleniowa poprzez aktywność fizyczną , rekreacyjną i animacyjną. W ramach projektu seniorzy mieli okazje wziąć udział w cyklu zajęć z dietetykiem,zajęciach taneczno-ruchowych, integracyjnych,spotkaniach z psychologiem, warsztatach wokalnych, zajęciach kulinarnych, komputerowych, rękodzieła ludowego oraz wyjazdów do kina , teatru i opery.

Czas teraz wspomnąć o innym, również ważnym projekcie skierowanym do dzieci i młodzieży z terenu gminy Lubień Kujawski.Projekt pod nazwą ,,Kujawy – moja mała ojczyzna” sfinansowany został ze środków Fundacji Orlen. Realizacja tego projektu możliwa była dzięki współpracy Stowarzyszenia ,,Projekt Kultura”, które otrzymało dofinansowanie z programu ,,Moje miejsce na ziemi”, z Centrum Kultury. W ramach projektu przeprowadzone zostały dwa konkursy o tematyce regionalnej : konkurs fotograficzny oraz plastyczny.Ponadto w ramach projektu zrealizowano kilkadziesiąt godzin zajęć tanecznych oraz muzyczno-wokalnych dla dzieci i młodzieży. Po za tym efekty obydwóch konkursów można do końca miesiąca podziwiać w holu Centrum Kultury. Na zakończenie chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom zajęć, instruktorom oraz tym osobom które przyczyniły się w realizacje obydwóch projektów.

Skip to content