• ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  • ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE

  • HARMONIA

  • FERIE ZIMOWE 2018

  • ZAJĘCIA TANECZNE

  • WALENTYNKI 2018

  • Zajęcia Taneczne

INSTRUKTORZY I OPIEKUNOWIE – KATARZYNA STAWICKA

Zajęcia maja na celu rozwijanie sprawności manualnych poprzez poznawanie wielu technik plastycznych, jak: rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, papieroplastyka. Dzieci uczyć się będą dostrzegania w otaczającym świecie brył, barw, światłocieni. Projektując, a następnie wykonując własne modele prac uczestnicy będą rozwijać nie tylko zdolności manualne, ale również planowanie i realizację w etapach, pomysłowość, kreatywność, wyobraźnię i koncentrację. Młodzi uczestnicy nauczą się podejmowania decyzji poprzez dobieranie odpowiednich środków wyrazu i materiałów. Zajęcia wpływają również na podniesienie samooceny dziecka oraz na wyrażanie własnej indywidualności. Cena zajęć obejmuje pomoc, zaangażowanie oraz wszystkie materiały, z których będą korzystać mali artyści.

Zajęcia odbywają się w każdy CZWARTEK:

 

I grupa od 15.00-17.00

 Odpłatność: 20 złotych miesięcznie