• ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  • ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE

  • HARMONIA

  • FERIE ZIMOWE 2018

  • ZAJĘCIA TANECZNE

  • WALENTYNKI 2018

  • Zajęcia Taneczne

OPIEKUN/INSTRUKTOR-RAFAŁ PACZKOWSKI

CELE:

Zainteresowanie uczestników muzyką i rozbudzenie zamiłowania do niej. Rozwijanie uzdolnień muzycznych w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji. Nauczanie podstaw gry na instrumencie oraz rozwijanie umiejętności technicznych i interpretacyjnych. Przygotowanie do samodzielnego opracowywania krótkich i łatwych utworów, kształcenie wyobraźni artystycznej . Rozwijanie umiejętności muzykowania zespołowego oraz przygotowanie uczestnika do publicznych występów estradowych. Chcemy zapoznać ucznia z podstawową wiedzą o muzyce i kształtować wrażliwości estetyki i poczucia piękna.

Zajęcia odbywają się w każdy CZWARTEK o godz.15.00-18.00

Odpłatność : 20 złotych miesięcznie