• Zajęcia z Języka Angielskiego

  • Zajęcia Ogólnorozwojowe

  • GRAMY DLA KRYSTIANA

  • GRAMY DLA KRYSTIANA

  • Zajęcia Taneczne

Odpłatność 20 złotych miesięcznie od osoby

do 10 dnia każdego miesiąca

na numer konta bankowego Centrum Kultury

33 9557 1029 0400 2772 2000 0001