• ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  • ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE

  • HARMONIA

  • FERIE ZIMOWE 2018

  • ZAJĘCIA TANECZNE

  • WALENTYNKI 2018

  • Zajęcia Taneczne

Klauzura informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze poprzez stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenia o ochronie danych)

Tożsamość administratora

Administratorem jest Centrum Kultury mające siedzibę w Lubieniu Kujawskim 87-840 , przy ul. Wojska Polskiego 22

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem - Centrum Kultury - można skontaktować się poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzania w celu realizacji wybranych usług udostępnionych w Centrum Kultury zgodnie z pzrepisami Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowananiu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2017.862 t.j z dnia 2017.04.28)

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,wynikających z przepisów ustawy z dnia 25 październiaka 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz przepisów właściowych dla poszczególnych usług udostępnionych w Centrum Kultury.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mają być również przekazywane Centrum Usług Wspólnych Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim przy u;. wojska polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski jako podmiotowi przetwarzającemu realizującemu na rzecz administratora danych zadania w zakresie księgowości i informatyki.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty uzykania,a w przypadku wtrażenia przez Panią /Pana zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania zgody.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Przetwarzanie Pani/Pana danych można zostać ograniczenie,z wyjąkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani /Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w pańswie członkowskim Pani/pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) , ul. stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Pani/Pana dane są niezbędne , aby zrealizować wybraną usługę Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim.Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością realizacji takiej usługi.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika ze wzkazanych powyżej podstaw prwnych.

 

p.o Dyrektora

w Lubieniu Kujawskim