Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

Tematyka ściśle związana z wymaganiami egzaminacyjnymi :

Formy wypowiedzi pisemnej,

Lekturownik,

Wiedza z teorii literatury,

Wiedza o języku,

Arkusze egzaminacyjne.

Forma zajęć praktycznych, warsztatowa.

Metody aktywizujące m.in.:

Grywalizacja,

Escape-room,

Storytelling,

Myśląca klasa.

Narzędzia i techniki informacyjno-komunikacyjne.

Materiały z zajęć w jednym miejscu.

Padlet ze stałym dostępem dla uczestników kursu.

ADRESAT: Ósmoklasiści

TERMIN: PONIEDZIAŁKI : 17:00-18:00

KOSZT: 60 ZŁ./miesiąc ,180 zł./semestr

PROWADZĄCA: MARTA FUDAŁA

Skip to content