Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim jest jednym z beneficjentów środków finansowych programu rządowego „Infrastruktura domów kultury 2024”

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu rządowego Infrastruktura domów kultury, zarządzanego przez NCK.W postępowaniu konkursowym spośród wszystkich aplikujących podmiotów zostało wyłonionych 78 beneficjentów, do których trafi łączna kwota dofinansowania 9 541 000,00 złotych. Informacje dotyczące wyników naboru zostały opublikowane na stronie MKiDN. Wnioskodawcom, których zadania nie otrzymały dofinansowania, ale w toku oceny uzyskały co najmniej 50 pkt, przysługuje możliwość złożenia odwołania do 22 marca 2024 r.Program Infrastruktura domów kultury ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.Zgodnie z regulaminem środki programu Infrastruktura Domów Kultury przeznaczone są na:roboty budowlane, w tym rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej;zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej;przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym projektów architektonicznych, studiów wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko.

Centrum Kultury przyznano 36.000,00 zł dofinansowania na zadanie pn. „Dostosowanie wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymiana wyeksploatowanego wyposażenia Centrum Kultury”. W ramach projektu Centrum Kultury zamierza kupić m.in.nowe krzesła i stoły, wyposażenie sali do zajęć plastycznych, programowania, kreatywnych w nowe meble, wyposażenie przystosowane do prowadzenia zajęć z osobami z niepełnosprawnościami.

Wiecej na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/wyniki-naboru-idk-2024

Skip to content